You are here
Home > 2012 > January

Ben Randford – Scientific Paranormal Investigation | For Good Reason

Ben Radford, one of the world's only full-time paranormal investigators, contrasts his approach with that of TV paranormal investigators, such as the Ghost Hunters. He explains why his methods are scientific, and why their methods are motivated by exaggerating the mystery of paranormal experiences, and are therefore less scientific. He argues that paranormal belief is not trivial, and that it impacts our daily lives, and even public policy. He describes how he is open-minded as a scientific paranormal investigator, and why he examines what are believed to be the best paranormal cases. He talks about the psychology of paranormal belief, and how our pattern-seeking minds play a part in undue credulity. He explores how responsible the media is in fostering

Anomalies flight vortex Polish ghost hunter

Przelot vortex'a zarejestrowany telefonem komórkowym.Człowiek nie jest w stanie wszędzie zabierać swój sprzęt dlatego nagrałem telefonem komórkowym.Lepiej być w posiadaniu materiału kiepskiej jakości niż pozostać bez niczego.Nie musimy nigdzie się uganiać i przesiadywać gdzieś bezsensownie godzinami i tracąc czas czekając na jakieś zjawisko. Zjawiska są zawsze i cały czas, tylko nie zwracamy na to w ogóle uwagi a tyle się w okół nas dzieje i nam umyka. Zapraszam http://ghosthunted.blog.onet.pl source

Anomaly of the investigation Polish ghost hunter

Krótki fragment z prywatnego archiwum. Podczas jednego z przeprowadzonych śledztw kamera multispectrum wychwyciła anomalię.Również mierniki i detektory zarejestrowały wzmożoną aktywność co potwierdziła także przeprowadzona sesja EVP. Nie można być osobą wiarygodną bez posiadania odpowiedniego sprzętu na swoim wyposażeniu jak i potrzebnej fachowej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia i współpracy z zagranicznymi ekipami łowców duchów.Żadna organizacja na świecie, stowarzyszenia, grupy badawcze, łowcy , tropiciele i poszukiwacze duchów nie ukrywają przed ludźmi,społeczeństwem swojego wyposażenia tylko prezentują swój poziom jak przystało na profesjonalistów. Nie wstydem przecież jest pokazać, tylko wstydem jest nie posiadać! Pozdrawiam i Zapraszam http://ghosthunted.blog.onet.pl source

Top